isomer.nula.cc

Church bells Čechovo náměstí from my balcony
Kostelní zvony Čechovo náměstí

Church bells of St. Václav (Wenceslas) at Čechovo náměstí (Chech Square) from my apartment balcony. The construction of the Church, designed by architect Josef Gočár, was carried out in the functionalist style between 1929-1930 and it was consecrated 21 September, 1930.The site was formerly a cemetery, and Gočár conceived the project as a hall, gradually rising towards the presbytery. This breakthrough in constructivist building in concrete is a significant site in Vršovice. The prismatic tower of the church, 50.80m in height, is located is crowned by a 7m-tall cross made of yellow opaxit. The tower has a rectangular plan and faces the square on its shorter side. The church has tall windows made of luxfer glass, which were replaced during renovation of the church in 1998. The steps leading up to the tower allow access to the cascaded roof. In 1996 the church was given two bells from the foundry of Mrs. Tomášková-Dytrychová of Brodek u Přerova. The smaller bell was consecrated to St. Ludmila and weighs 260 kg. The larger bell is 500 kg and was consecrated to St. Wenceslas.

Kostelní zvony z kostela sv. Václava na Čechově náměstí z balkonu mého bytu. Na náměstí Svatopluka Čecha, ve svahu stojí na místě bývalého hřbitova funkcionalistický kostel sv. Václava, postavený v letech 1929 - 1930 podle arch. J. Gočára. Je to první kostel v Československu, kdy byla použita skeletová železobentonová konstrukce. Výšková úroveň nad přístupovými schodištěm nabízí rozhled a poslech na celé náměstí, park a dopravní ruch.V roce 1996 byl při rekonstrukci kostel opatřen dvojicí zvonů z dílny paní Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova. Menší je zasvěcen svaté Ludmile a váží 260 kg a větší je zavěcen svatému Václavovi a má hmotnost 500 kg.

GPS: 50.067902,14.459000