isomer.nula.cc

Pomysli na moře…
Thinking of the Sea…

„Pomysli na půvab moře; na to, že nejděsivější mořská stvoření kloužou pod hladinou a většinu času zůstávají neviditelná a zrádně skryta… Pomysli na to vše a pak se obrať k zelené, něžné a poddajné zemi; pomysli na obé, na moře i zemi; a nenacházíš teď zvláštní analogii k něčemu v sobě samém?“ Lloyd Dunn, nejslavnější patrně jako člen mediálních kolážistů s geniálním názvem Tape Beatles, vydal další podcast ze své série nula.cc. Přesněji: stý prvý podcast. Slyšte a stahujte… většinou tyto mixy trvají kolem deseti minut a setkávají se v nich zvuky nalezené a ulovené nejrůznějšími způsoby.

— Petr Ferenc